Jak to probíhá

Radiodiagnostika RTG / OPG / 3D CTPřehled

PROCEDURA


Naše radiodiagnostika probíhá pomocí nejmodernějších přístrojů, proto jsou naši pacienti vystaveni velice nízkým hladinám rentgenového záření! Vyšetření je u nás rychlé s pomocí unikátních přístrojů.

Na našem pracovišti využíváme nejmodernější technologie na trhu včetně zobrazovací techniky. KAVO op3D Pro je radiodiagnostický přístroj s možností zobrazení obou čelistí jak ve 2D (panoramatický snímek), tak i ve 3D projekci.

KAVO op3D Pro má disponuje možností volby velikosti zobrazovacího pole od FOV 6×4 cm.

Inovativní Low Dose Technology (LDT) v zařízení KaVo OP 3D umožňuje optimální kvalitu 3D rentgenových snímků s nižší dávkou záření. Je to důležité zvláště u případů, které jsou citlivé na dávku radiace, např. u kontrolních snímků či snímků dětí. Snížené záření chrání pacienty a představuje nezbytnou přidanou hodnotu.